بلاگ

بلاگ

 

بلاگ آموزشی خط رنگ کاتافورز (الکتروفورز کاتدی)

در این صفحه بلاگ سعی می کنیم تا اطلاعات مورد نیاز جهت آشنایی با فرآیند رنگ آمیزی کاتافورز را به تدریج توضیح دهیم تا هر چند قدمی ناچیز در اشاعه فرهنگ آموزش برداشته باشیم . در این راستا از تمام کسانی که ما را یاری فرمایند سپاسگزاری می کنیم.
۱- الکتروفورز چیست؟

۲- نمودار جریانی فرآیند الکتروفورز کاتدی 

۳- مقاله: رنگ آمیزی به روش پوشش دهی الکتریکی