سال: 2021

سال: 2021

طراحی خط رنگ الکتروفورز کاتدی (Cathodic electrodeposition):
Image فوریه 6, 2021 دسته‌بندی نشده علی یاورنیا

مشتری گرامی: چنانچه به دنبال ایجاد و راه اندازی خط رنگ ED هستید کافی است اطلاعات زیر را در اختیار ما قراردهید تا در اسرع وقت نسبت به ارائه بهترین پیشنهاد فنی و قیمتی اقدام لازم صورت پذیرد: 1- ابعاد قطعه ( طول ، عرض، ارتفاع) 2- ظرفیت سالانه بر حسب تعداد در سال و

مشاهده