آزمایشات کنترلی خط PT & ED

آزمایشات کنترلی خط PT & ED
فوریه 20, 2021 دیدگاه‌ها برای آزمایشات کنترلی خط PT & ED بسته هستند دسته بندی نشده علی یاورنیا
آزمایشهای کنترل کیفی

آزمایشهای  کنترل کیفی  خط PT:
   با توجه به اینکه مرحله PT پایه و اساس رنگ آمیزی بوده و کیفیت مناسب رنگ به کیفیت مرحله PT وابستگی شدیدی دارد . لذا لازم است مواد کلیه مراحل PT توسط آزمایشگاه مطابق با طرح کنترل (Control Plan) دریافتی از واحدکنترل کیفیت بر روی محموله های ورودی انجام شود.    به منظور کنترل مرحله PT آزمایشات زیر بر روی مواد مختلف صورت می گیرد:
آزمایش قلیائیت کل
آزمایش قلیائیت آزاد
اندازه گیری PH
آزمایش اسیدیته کل
آزمایش اسیدیته آزاد
آزمایش تعیین کاتیونها ی Zn,Mn,Ni
تعیین وزن پوشش فسفاته
تعیین کریستالوگرافی پوشش فسفاته
آزمایش تعیین قدرت شتاب دهنده
ویژگی های ظاهری از قبیل رنگ و دانه بندی  
 آزمایشهای کنترل  کیفی خط ED
   با توجه به پیچیده بودن سیستم رنگ آمیزی ED  و حساسیت بالا در کنترل و تنظیم پارامترهای وان رنگ ، لازم است کلیه مواد  ED  و افزودنی های مربوطه توسط آزمایشگاه مطابق با طرح کنترل دریافتی از واحد کنترل کیفیت بر روی محموله های ورودی به شرکت صورت پذیرد. لذا آزمایشات زیر بر روی مواد اولیه  ED صورت می گیرد:
PH
 درصد جامدات
 تعیین مقدار اسید موجود
 تعیین دانسیته
 تعیین مقدار خاکستر
 تعیین هدایت الکتریکی
ویژگی های ظاهری از قبیل رنگ و بو  

برپسب :

تامین ممبران، تامین ممبرین، تامین ممبران KOCH، تامین ممبران SOLECTA، تامین پارچه ممبران ،تامین آندسل MEGA، تامین آند سل RALEX 5 HD، تامین ممبران MICRODYN NADIR، تامین ممبرین آمریکایی، تامین ممبران چینی، تامین ممبران KPAK، ممبران ED، ممبران کاتافورز، ممبران خط رنگ ED، ممبران ED در اسرع وقت، ممبران SYNDER، ممبران MEMBRACONE، ممبران MEMBRACON، ممبران رنگ آستری ED، عمر آندسل، عمر مفید ممبران، طریقه شتشوی ممبران ED،ممبران AMI، ممبران NANOSTONE، ممبران SEPRO، ممبران NADIR، ممبران ندیر، ممبران اولترافیلتر، ممبران UF، UF ممبران ، ممبران مصرفی در خط رنگ ED، ممبران ۸ اینچ اسپیرال ، ممبران ، ممبرین، ممبران ED، ممبرین ED، ممبران خط رنگ الکتروفورز، ممبرین رنگED،تامین کننده ممبران SOLECTA، واردکننده ممبران SOLECTA، ممبرین KPAK، ممبران MICRODYN NADIR،اولترافیلتر SOLECTA، ممبران رنگ SOLECTA، ممبرین KOCH، ممبران امریکایی، ممبرین SEPRO، ممبران AMI، ممبران NANOSTONE، ممبرین کاتافورز،ممبرین جداکننده آب از رنگ، ممبرین مصرفی در رنگ ، ممبران قسمت ED، تامین ممبران در اسرع وقت ، استعلام قیمت ممبران SOLECTA، قیمت ممبران KOCH، قیمت ممبرین SOLECTA، استعلام قیمت KPAK، مناقصه KPAK، مناقصه SOLECTA، ممبران رنگ کاتافورز، ممبران خط رنگ ، ممبرین رنگ ED، تامین ممبران رنگ در اسرع وقت، ممبران رنگ با قیمت مناسب ، ممبران ED، ممبران رنگ ،تحویل ممبران رنگ در محل شما، ممبران KPAK 8638 M-300-LPP MODULE

برچسب ها
درباره نویسنده
علی یاورنیا کارشناسی ارشد مهندسی شیمی پلیمر دانشگاه تربیت مدرس تهران - 19 سال سابقه در اجرای پروژه های خطوط رنگ کاتافورز - سابقه کار در شرکت های قطعات پرسی ایران خودرو - ACI Pars - رنو ایران